OVER ONS

Stichting Klompvoet Nederland bestaat sinds 21 juni 1986. Opgericht als zelfstandige vereniging met de naam Vereniging Oudergroep Klompvoetjes (VOK) en in 2010 omgedoopt tot Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (NVK). Vanaf 2020 gaat de organisatie door als stichting.

WAT WE DOEN

Klompvoetjesdag
Elk jaar organiseert de Stichting Klompvoet Nederland een Klompvoetjesdag, op een leuke locatie in Nederland. Op deze dag kunnen kinderen heerlijk spelen en we bieden ouders allerlei informatie en natuurlijk gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Elk jaar geven een kinderorthopeed en een gipsverbandmeester een presentatie, en kun je langs lopen bij een instrumentmaker, kinderfysiotherapeut en een orthopedisch schoenmaker.
​De Klompvoetjesdag is voor vrienden van SKN gratis te bezoeken. Als je nog geen SKN-vriend bent dan ben je ook welkom, je betaalt dan € 25,00 per gezin.
Klompvoetjesdag wordt meestal in september of oktober gepland. Houd facebook, twitter en de website in de gaten voor de volgende Klompvoetjesdag!

Klompvoetjesdebat
Eens in de twee jaar organiseert de SKN het Klompvoetjesdebat. Dit is een besloten bijeenkomst met kinderorthopeden en gipsverbandmeesters van de Klompvoetcentra, de NOV en eventueel andere betrokkenen die een rol (kunnen) vervullen bij het verbeteren van de klompvoetzorg in Nederland. Het doel van het Klompvoetjesdebat is de kwaliteit van de zorg rondom klompvoetjes te verbeteren en informatievoorziening te optimaliseren. Om dit te bereiken is het belangrijk goed samen te werken met de beroepsgroepen en met elkaar ambities te formuleren, besluiten te nemen en activiteiten af te stemmen.

Social media
Natuurlijk is Stichting Klompvoet Nederland ook actief op social media. We ontmoeten je graag op Facebook en twitter!
Op facebook hebben we naast onze algemene pagina twee besloten facebook-groepen:
– een groep voor ouders van kinderen met klompvoetjes
– een groep voor volwassenen met klompvoeten
In deze groepen kun je andere mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen. Moderator Karin Bouwma zorgt dat alles goed verloopt en reageert namens de SKN op berichten. Als je lid wordt van één van de facebookgroepen stellen we het zeer op prijs als je ook vriend wordt van Stichting Klompvoet Nederland!

Inzamelen schoentjes en braces
Stichting klompvoet Nederland zamelt gebruikte schoentjes en braces in om kinderen met klompvoetjes in ontwikkelingslanden ook te helpen met een betere toekomst. We hebben gekozen voor Stichting Sibusiso in Tanzania. Een plek in een land waar het moeilijk overleven is met een handicap en waar Stichting Sibusiso deze kinderen opleidt om later zelfstandig te kunnen leven. De stichting is opgericht door twee Nederlands artsen. Zij helpen en behandelen kinderen met klompvoetjes of met andere aandoeningen en hun moeders, waarbij begeleiding centraal staat.
Heb jij schoentjes of een brace over, stuur deze dan naar:
Stichting Klompvoet Nederland, Graaf Wichmanlaan 60, 1405 HC Bussum
Je kunt schoentjes en braces ook altijd  inleveren tijdens de Klompvoetjesdag!

Europese samenwerking
Stichting Klompvoet Nederland deelt graag haar kennis en ervaring met patiënten/ouder-organisaties in andere landen, zodat ook in andere landen een goede samenwerking tussen orthopeden en ouders tot stand komt en de Ponseti-behandeling in een richtlijn wordt vastgelegd. De Nederlandse situatie geldt voor veel landen als voorbeeld van goed georganiseerde klompvoetzorg.
Op verschillende manieren onderhouden we contacten: via mail, social media en ook spreekt het bestuur soms op bijeenkomsten in het buitenland. De SKN heeft voor haar internationale activiteiten ‘Clubfoot Europe’ opgericht, met bijbehorende website: www.clubfoot.eu

MISSIE EN VISIE

Missie
Stichting Klompvoet Nederland levert een onmisbare bijdrage aan een onbelemmerd leven voor kinderen die met klompvoetjes zijn geboren. Dit doet zij door informatie aan te bieden over klompvoetjes en de medische behandeling ervan, door contact tussen ouders te faciliteren en door de belangen te behartigen van kinderen met klompvoetjes en hun ouders.
Visie

Stichting Klompvoet Nederland wil hét Nederlandse expertisecentrum zijn op het gebied van klompvoeten, voor ouders van kinderen met klompvoetjes, medische professionals en volwassenen met klompvoeten.
klompvoetjesdebat 2011
Het bestuur van de NVK (Robert en Sacha) met Alexander Pechtold, voorzitter van het eerste Klompvoetjesdebat in 2011.

BESTUUR

Het stichtingsbestuur van Stichting Klompvoet Nederland wordt gevormd door Sacha Margés en Robert Boekestijn. Zij zijn niet medisch geschoold, maar zijn ervaringsdeskundigen omdat zij zelf een kind met klompvoeten hebben. Ze doen het bestuurswerk op vrijwillige basis, naast hun baan en gezinsleven.

Robert Boekestijn
Robert heeft samen met zijn vrouw Caroline drie kinderen, waarvan de jongste (Wisse, 2003) met twee klompvoeten is geboren. Hij is eerst behandeld volgens de methode van Turco maar op latere leeftijd is besloten alsnog te switchen naar de methode van Ponseti in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht.

Sacha Margés
Sacha heeft samen met haar man Chris drie zoons, waarvan de jongste (Daniël, 2008) met één klompvoetje (rechts) is geboren. Hij is behandeld volgens de methode van Ponseti in het VU medisch centrum in Amsterdam.

ORGANISATIE

Robert Boekestijn

Bestuur

Penningmeester

Sacha Margés

Bestuur

Algemene bestuurszaken en communicatie

Ellen van Putten

Organisatie Klompvoetjesdag

Karin Bouwma

Moderator Facebookgroepen

Menu