Een plant met drie stammetjes

Een mooi voorbeeld van krachten bundelen en van het centraliseren van zorg is het nieuwe Kinder Orthopedisch Centrum in Amsterdam (KOCA). Het centrum is een samenwerkingsverband van 9 kinderorthopeden in het OLVG, VUmc en het AMC (Emma Kinderziekenhuis) en bedient de regio Noord-West-Nederland. Al sinds december 2016 worden hier kinderen behandeld, ook kinderen met klompvoetjes (die voorheen in het VUmc of AMC werden geholpen).

Op 2 maart j.l. organiseerde het KOCA een symposium over kinderorthopedie, bestemd voor huisartsen, jeugdartsen en fysiotherapeuten. Het was een volle bak met ongeveer 80 gasten, voor velen was het tevens een eerste kennismaking met het nieuwe centrum. Heel leuk dat de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (NVK) was uitgenodigd om een presentatie te geven over de stand van zaken in de klompvoetzorg in Nederland en over het werk en de ambities van de NVK. Sacha Margés heeft namens de NVK verteld over de goede samenwerking met de groep kinderorthopeden in Nederland, wat onder meer heeft geresulteerd in een richtlijn. En vooruitgeblikt op de doelen voor komend jaar die de NVK zichzelf heeft gesteld.  Ook heeft zij benoemd dat de NVK het niet eens is met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) waar het gaat om het openbaar maken van het aantal kinderen dat in Klompvoetcentra wordt behandeld. Die gegevens heeft de NOV maar deze worden niet bekend gemaakt, dat is erg jammer. Daarom heeft de NVK zelf een onderzoek gedaan (enquête onder de leden). Daaruit bleek dat sommige Klompvoetcentra de afgelopen 2 jaar geen of maximaal 2 kinderen met klompvoetjes hebben behandeld. De NVK vindt dat in die gevallen te weinig ervaring en expertise wordt opgedaan en wil zulke Klompvoetcentra, in tegenstelling tot de NOV, niet erkennen als Klompvoetcentrum. Kortom, de NVK hanteert wel een aantallen-norm en de NOV niet. De NVK hoopt van harte dat de komende tijd hierover verder kan worden gediscussieerd samen met de werkgroep Kinderorthopedie van de NOV en er verdere stappen kunnen worden gezet richting centralisering en kwaliteitsverbetering van de klompvoetzorg.

Sacha sloot af met felicitaties namens de NVK voor het mooie nieuwe KOCA en bood dokter Melinda Witbreuk een plant met drie stammetjes aan. Deze staat symbool voor een vruchtbare samenwerking tussen ouders, patiënten en medische professionals.

keyboard_arrow_up