Wat wij doen

Klompvoetdag

Elk jaar organiseert Klompvoet Nederland een Klompvoetdag, op een leuke locatie in Nederland. Op deze dag kunnen kinderen heerlijk spelen en we bieden ouders allerlei informatie en natuurlijk gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Elk jaar geven een kinderorthopeed en een gipsverbandmeester een presentatie, en kun je langs lopen bij een instrumentmaker, kinderfysiotherapeut en een orthopedisch schoenmaker.

Klompvoetdag wordt meestal in september of oktober gepland. Wil je er dit jaar ook bij zijn? Houd dan onze facebook en de website in de gaten.

Klompvoetdebat

Eens in de twee jaar organiseert de SKN het Klompvoetdebat. Dit is een besloten bijeenkomst met kinderorthopeden en gipsverbandmeesters van de Klompvoetcentra, de NOV en eventueel andere betrokkenen die een rol (kunnen) vervullen bij het verbeteren van de klompvoetzorg in Nederland. Het doel van het Klompvoetdebat is de kwaliteit van de zorg rondom klompvoeten te verbeteren en informatievoorziening te optimaliseren. Om dit te bereiken is het belangrijk goed samen te werken met de beroepsgroepen en met elkaar ambities te formuleren, besluiten te nemen en activiteiten af te stemmen.

Social media

Natuurlijk is Stichting Klompvoet Nederland ook actief op social media. We ontmoeten je graag op Facebook!

Op facebook hebben we naast onze algemene pagina twee besloten facebook-groepen:

In deze groepen kun je andere mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen. Moderator Karin Bouwma zorgt dat alles goed verloopt en reageert namens de SKN op berichten.

Als je lid wordt van één van de facebookgroepen stellen we het zeer op prijs als je ook vriend wordt van Stichting Klompvoet Nederland!

Inzamelen schoentjes en braces

Gun je brace een tweede leven!

Wereldwijd worden jaarlijks 200.000 kinderen met klompvoeten geboren. Ongeveer 80% van deze kinderen wordt in low-of middle income countries geboren. Een steeds groter deel van deze kinderen heeft toegang tot de Ponseti-behandeling, maar de kosten van de braces vormen vaak een probleem. Klompvoet Nederland zamelt gebruikte braces in en zorgt dat ze een tweede (derde, vierde…) leven elders krijgen.

De afgelopen jaren zijn de braces aan meerdere projecten gedoneerd, onder andere aan:

-Stichting Op Gelijke Voet. Deze stichting is actief in Congo-Brazzaville en Rwanda. Zij werken samen met lokale organisaties om zoveel mogelijk kinderen met klompvoeten te behandelen volgens de Ponseti-methode.

-Diverse uitwisselingsprogramma’s voor braces. Diverse collega-organisaties van Klompvoet Nederland hebben een uitwisselingsprogramma voor braces,  waarbij ouders braces kosteloos in bruikleen krijgen. In 2022 is een groot aantal braces gedoneerd aan Roemenië, waar ouders de braces niet vergoed krijgen en vaak onvoldoende middelen hebben om deze zelf aan te schaffen.

 

Heb jij schoentjes of een brace over, stuur deze dan naar:

Stichting Klompvoet Nederland, Graaf Wichmanlaan 60, 1405 HC Bussum

Je kunt schoentjes en braces ook altijd inleveren tijdens de Klompvoetdag!

Internationale samenwerking: Clubfoot World

Klompvoet Nederland deelt graag haar kennis en ervaring met patiënten/ouder-organisaties in andere landen, zodat ook in andere landen een goede samenwerking tussen orthopeden en ouders tot stand komt en de Ponseti-behandeling in een richtlijn wordt vastgelegd. De Nederlandse situatie geldt voor veel landen als voorbeeld van goed georganiseerde klompvoetzorg.

Op verschillende manieren onderhouden we contacten: via mail, social media en ook spreekt het bestuur soms op bijeenkomsten in het buitenland. Klompvoet Nederland heeft voor haar internationale activiteiten Clubfoot World opgericht.

keyboard_arrow_up