Wat wij doen

Klompvoetjesdag

Elk jaar organiseert de Stichting Klompvoet Nederland een Klompvoetjesdag, op een leuke locatie in Nederland. Op deze dag kunnen kinderen heerlijk spelen en we bieden ouders allerlei informatie en natuurlijk gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Elk jaar geven een kinderorthopeed en een gipsverbandmeester een presentatie, en kun je langs lopen bij een instrumentmaker, kinderfysiotherapeut en een orthopedisch schoenmaker.

Klompvoetjesdag wordt meestal in september of oktober gepland. Wil je er dit jaar ook bij zijn? Houd dan onze facebook en de website in de gaten.

Klompvoetjesdebat

Eens in de twee jaar organiseert de SKN het Klompvoetjesdebat. Dit is een besloten bijeenkomst met kinderorthopeden en gipsverbandmeesters van de Klompvoetcentra, de NOV en eventueel andere betrokkenen die een rol (kunnen) vervullen bij het verbeteren van de klompvoetzorg in Nederland. Het doel van het Klompvoetjesdebat is de kwaliteit van de zorg rondom klompvoetjes te verbeteren en informatievoorziening te optimaliseren. Om dit te bereiken is het belangrijk goed samen te werken met de beroepsgroepen en met elkaar ambities te formuleren, besluiten te nemen en activiteiten af te stemmen.

Social media

Natuurlijk is Stichting Klompvoet Nederland ook actief op social media. We ontmoeten je graag op Facebook!

Op facebook hebben we naast onze algemene pagina twee besloten facebook-groepen:

In deze groepen kun je andere mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen. Moderator Karin Bouwma zorgt dat alles goed verloopt en reageert namens de SKN op berichten.

Als je lid wordt van één van de facebookgroepen stellen we het zeer op prijs als je ook vriend wordt van Stichting Klompvoet Nederland!

Inzamelen schoentjes en braces

Stichting klompvoet Nederland zamelt gebruikte schoentjes en braces in om kinderen met klompvoeten in ontwikkelingslanden ook te helpen met een betere toekomst. We hebben gekozen voor Stichting Sibusiso in Tanzania. Een plek in een land waar het moeilijk overleven is met een handicap en waar Stichting Sibusiso deze kinderen opleidt om later zelfstandig te kunnen leven. De stichting is opgericht door twee Nederlands artsen. Zij helpen en behandelen kinderen met klompvoetjes of met andere aandoeningen en hun moeders, waarbij begeleiding centraal staat.

Heb jij schoentjes of een brace over, stuur deze dan naar:

Stichting Klompvoet Nederland, Graaf Wichmanlaan 60, 1405 HC Bussum

Je kunt schoentjes en braces ook altijd inleveren tijdens de Klompvoetjesdag!

Europese samenwerking

Stichting Klompvoet Nederland deelt graag haar kennis en ervaring met patiënten/ouder-organisaties in andere landen, zodat ook in andere landen een goede samenwerking tussen orthopeden en ouders tot stand komt en de Ponseti-behandeling in een richtlijn wordt vastgelegd. De Nederlandse situatie geldt voor veel landen als voorbeeld van goed georganiseerde klompvoetzorg.

Op verschillende manieren onderhouden we contacten: via mail, social media en ook spreekt het bestuur soms op bijeenkomsten in het buitenland. Stichting Klompvoet Nederland heeft voor haar internationale activiteiten Clubfoot World’ opgericht.

keyboard_arrow_up