Onze organisatie

Stichting Klompvoet Nederland bestaat sinds 21 juni 1986. Opgericht als zelfstandige vereniging met de naam Vereniging Oudergroep Klompvoetjes (VOK) en in 2010 omgedoopt tot Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (NVK). Vanaf 2020 gaat de organisatie door als stichting.

MISSIE EN VISIE

Missie
Stichting Klompvoet Nederland levert een onmisbare bijdrage aan het leven van iedereen met klompvoeten. Dit doet zij door informatie aan te bieden over klompvoeten en de medische behandeling ervan, door lotgenotencontact te faciliteren en door de belangen te behartigen van (ouders van) kinderen en volwassenen met klompvoeten.

Visie

Stichting Klompvoet Nederland streeft naar een onbelemmerd leven voor iedereen met klompvoeten.

BESTUUR

Het stichtingsbestuur van Stichting Klompvoet Nederland wordt gevormd door Karin Bouwma en Robert Boekestijn. Zij zijn niet medisch geschoold, maar zijn ervaringsdeskundigen omdat zij zelf een kind met klompvoeten hebben. Ze doen het bestuurswerk op vrijwillige basis, naast hun baan en gezinsleven.

Robert Boekestijn – Voorzitter, penningmeester
Robert is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn zoon (2003) heeft twee klompvoeten.

Karin Bouwma – Bestuurslid, Facebook moderator
Karin is getrouwd en heeft drie kinderen. Haar jongste dochter (2010) heeft twee klompvoeten.

Organisatie

Robert Boekestijn

Bestuur

Wytske Kist

Organisatie Klomvoetjesdag
keyboard_arrow_up