Onze organisatie

Stichting Klompvoet Nederland bestaat sinds 21 juni 1986. Opgericht als zelfstandige vereniging met de naam Vereniging Oudergroep Klompvoetjes (VOK) en in 2010 omgedoopt tot Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (NVK). Vanaf 2020 gaat de organisatie door als stichting.

MISSIE EN VISIE

Missie
Stichting Klompvoet Nederland levert een onmisbare bijdrage aan een onbelemmerd leven voor kinderen die met klompvoetjes zijn geboren. Dit doet zij door informatie aan te bieden over klompvoetjes en de medische behandeling ervan, door contact tussen ouders te faciliteren en door de belangen te behartigen van kinderen met klompvoetjes en hun ouders.

Visie

Stichting Klompvoet Nederland wil hét Nederlandse expertisecentrum zijn op het gebied van klompvoeten, voor ouders van kinderen met klompvoetjes, medische professionals en volwassenen met klompvoeten.
klompvoetjesdebat 2011
Het bestuur van de NVK (Robert en Sacha) met Alexander Pechtold, voorzitter van het eerste Klompvoetjesdebat in 2011.

BESTUUR

Het stichtingsbestuur van Stichting Klompvoet Nederland wordt gevormd door Karin Bouwma en Robert Boekestijn. Zij zijn niet medisch geschoold, maar zijn ervaringsdeskundigen omdat zij zelf een kind met klompvoeten hebben. Ze doen het bestuurswerk op vrijwillige basis, naast hun baan en gezinsleven.

Robert Boekestijn
Robert heeft samen met zijn vrouw Caroline drie kinderen, waarvan de jongste (Wisse, 2003) met twee klompvoeten is geboren. Hij is eerst behandeld volgens de methode van Turco maar op latere leeftijd is besloten alsnog te switchen naar de methode van Ponseti in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht.

Karin Bouwma

Organisatie

Robert Boekestijn

Bestuur

Penningmeester

Karin Bouwma

Bestuur

Moderator Facebookgroepen

Ellen van Putten

Organisatie Klompvoetjesdag